Katowice Załęże
Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Katowicach
Adres:
ul. Gliwicka 195/1
40 - 859 Katowice
Telefon:
+48 692 789 784
e-mail:
katowice@kapucyni.pl

Wspólnota braci: