Piotr Kowalski
Prowincja: Prowincja Krakowska
Wspólnota: Kraków Olszanica
Funkcja: Asystent powołaniowy