Maciej Jabłoński
Prowincja: Prowincja Krakowska
Wspólnota: Kraków Olszanica
Funkcja: Przygotowanie do wyjazdu na misje do Afryki