Maciej Jabłoński
Prowincja: Prowincja Krakowska
Wspólnota: Ngaundaye