Maciej Zinkiewicz
Prowincja: Prowincja Krakowska
Wspólnota: Kraków Olszanica
Funkcja: Dyrektor Wydawnictwa i Redakcji