Marek Wolter
Prowincja: Prowincja Krakowska
Wspólnota: Kraków Olszanica
Funkcja: Wikary domu; Ekonom domu