Do zdawania egzaminów jurysdykcyjnych i uczestnictwa w kursie formacyjnym zobowiązani są kapłani do 5 lat po święceniach. Warszawska Prowincja Kapucynów zazwyczaj taki kurs organizuje w drugiej połowie października. Oprócz egzaminu z prawa kanonicznego przeprowadzane są również zaliczenia z teologii pastoralnej, moralnej oraz dogmatycznej.

Po zakończeniu egzaminów rozpoczęła się część formacyjna. W tym roku poprowadzili ją dominikanie Tomasz Nowak, Wojciech Jędrzejewski i Tomasz Zamorski z Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego w Łodzi. Młodzi kapucyńscy kapłani wzięli udział w warsztatach kaznodziejskich, podczas których mieli okazją doskonalić swój warsztat oraz poznawać nowe sposoby przygotowania kazań i głoszenia Słowa Bożego.

Podczas kursu z młodymi duszpasterzami spotkał się minister prowincjalny br. Łukasz Woźniak. Opowiadał o kapitule generalnej Zakonu, w której niedawno uczestniczył. Przedstawiał również braciom aktualne wyzwania Prowincji, jej problemy oraz perspektywy.

 

 

Sekretariat Informacji Prowincja Warszawska