Zacznijmy służyć Panu Bogu, ponieważ dotychczas prawie niceśmy nie postąpili, albo bardzo niewiele. (1Cel 103,6b)


W dniach 5-7 października 2018 roku w Krakowie Olszanicy odbyło się spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej Tau zwane Kapitułą Namiotów. Zgromadzenie miało na celu wprowadzenie kandydatów na "odpowiedzialnych", czyli posługujących we wspólnotach. Kapituła Namiotów miała swoich przedstawicieli z prawie każdej lokalnej wspólnoty, którzy ochoczo przyjęli wezwanie do służby.

 

Dla wszystkich, którzy którzy po raz pierwszy otrzymali zaproszenie do posługi odpowiedzialnych kapituła była dobrą okazją do uczenia się i poznawania tego, kim we wspólnocie jest odpowiedzialny i jakie są jego obowiązki. Każdego dnia gromadziliśmy się na modlitwie i Eucharystii prosząc Boga o światło na ten szczególnie ważny czas. Drugiego dnia, po złożeniu przyrzeczeń przez nowych odpowiedzialnych, nastąpił czas podsumowania tego, co wydarzyło się w minionym roku formacyjnym. Ważnym momentem było podsumowanie pracy ustępującej Rady MF Tau, w którym zebrani dowiedzieli się jak przebiegł ostatni rok i jakie cele zostały zrealizowane. Jedną z istotnych kwestii tego czasu było przedstawienie nowego Statutu Młodzieży Franciszkańskiej Tau, który po naniesieniu poprawek został zatwierdzony przez br. Tomasza Żaka - Ministra Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej.

 

Po obradach nadszedł długo wyczekiwany moment jakim były wybory nowej Rady Młodzieży Franciszkańskiej Tau. Dotychczasowa Rada skończyła swoją dwuletnią kadencję. Nowym Liderem Młodzieży Franciszkańskiej Tau została Kinga Opołka. Kapituła wybrała również pozostałych członków Rady, którymi są: Artur Spórna – wicelider MFTau oraz dwaj członkowie zwyczajni – Michał Leszczyński i Natalia Kulinicz. Na zakończenie wyborów nowa Rada złożyła, na ręce br. Tomasza Żaka, przyrzeczenia służby dla dobra wspólnoty.

 

Duchowa łączność wspólnot franciszkańskich uwidoczniła się podczas niedzielnej Eucharystii, która zakończyła kapitułę. Do naszego grona dołączyli przedstawiciele Rady Wspólnoty Franciszkańskiej Tau oraz przedstawiciel Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z którymi dzielimy jedną, franciszkańską duchowość.

 

Z całego serca raz jeszcze dziękujemy poprzedniej Radzie Młodzieży Franciszkańskiej Tau za oddanie kawałka siebie naszej wspólnocie oraz za każdy włożony trud i poświęcenie. Nowo wybranej Radzie życzymy wytrwałości, zaufania w Bożą moc i wszelkich potrzebnych łask na najbliższe dwa lata posługi.

Magdalena Piekarczyk
MFTau

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska