Rzym, dnia 13 września. Kapituła doszła do ostatniego etapu. Wczoraj, 12 września, po obiedzie, wszyscy kapitulni pozowali do grupowego zdjęcia w ogrodzie Kolegium. Pośród kapitulnych był, także obecny kapucyński kardynał br. Sean Patrick O'Malley, arcybiskup Bostonu, który po spotkaniu Rady Kardynałów w Watykanie chciał powitać kapitulnych, z którymi również zjadł obiad. Pozostałe wizyty zaplanowano na dzisiaj 13 września. Późnym rankiem przybyli na Kapitułę: Minister Generalny Braci Mniejszych br. Michael Anthony Perry, który w swoim przemówieniu przypomniał o współpracy w wielu dziedzinach między zakonami rodziny franciszkańskiej; Radny Generalny Braci Mniejszych Konwentualnych br. Tadeusz Świątkowski, który ze swej strony pozdrowił braci kapucynów; Minister Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Tybor Kauser, który z kolei podziękował kapucynom za zaproszenie; na koniec przewodnicząca Federacji Klarysek Kapucynek we Włoszech, siostra Maria Assunta Bertone, skierowała do kapitulnych słowa pozdrowienia i podziękowała za pomoc duchową, jaką siostry otrzymują od braci, zachęcając jednocześnie do kontynuowania współpracy z braćmi kapucynami, także na poziomie formacji zakonnic. Po powitaniu odbyła się debata z członkami Kapituły, którzy zadawali pytania znakomitym gościom na różne tematy i otrzymali odpowiednie odpowiedzi.

 

 

Rano, przed powyższymi wizytami, zgromadzenie kapitulnych głosowało nad niektórymi wnioskami Komisji w sprawie Ratio Formationis. Wszystkie cztery wnioski zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów.

Jutro będzie wielki dzień, ponieważ kapitulni zostaną przyjęci na audiencji przez papieża Franciszka.

 

Artykuł i zdjęcia za: capitulum2018.ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska