W dniach 20–22 kwietnia 2018 r. odbyła się w Spale kolejna kapituła Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. W kapitule wzięli udział przedstawiciele wspólnot: Bielsko Biała–Tychy, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Piła, Poznań, Stalowa Wola i Kraków. Opiekę duszpasterską objął br. Robert Rabka OFMCap.

Kapituła została połączona z dwoma blokami warsztatów. Blok pierwszy dotyczył zagadnień tradycji liturgicznej, zaś blok drugi obejmował praktyczne warsztaty z zakresu posługi i oprawy liturgicznej.

Część dotycząca tradycji liturgicznej pomogła uświadomić uczestnikom, że Eucharystia jest nie tyle samą ucztą, co przede wszystkim ofiarą Jezusa Chrystrusa. Jednakże nie jest to jedynie pamiątka tej ofiary, lecz dokładnie ta sama ofiara, jaką poniósł Chrystus. Podczas mszy św. wierni są niejako przenoszeni w czasie do wydarzeń opisanych w Ewangeliach i współuczestniczą w nich. Wiele uwagi poświęcono opisom różnych tradycji odprawiania liturgii, jakie zaistniały w historii chrześcijaństwa, w tym szczególnie mszy trydenckiej.

Bardzo praktyczny wymiar miały warsztaty posługi i oprawy liturgicznej. Prowadzono je oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. W przypadku warsztatów dla mężczyzn uczestnicy poznali podstawy służenia do mszy św. Wyjaśniono znaczenie wielu gestów kapłana i ministrantów wykonywanych podczas każdej Eucharystii. Z kolei warsztaty dla kobiet dotyczyły zasad właściwego doboru oprawy muzycznej podczas sprawowania Eucharystii. Zdobyte umiejętności uczestnicy mogli wykorzystać już tego samego dnia podczas wspólnotowej mszy św. Dzięki takim warsztatom uczestnictwo w Eucharystii może stać się pełniejsze i bardziej zrozumiałe. Zdobyta wiedza z całą pewnością pomoże także w przygotowaniach oprawy muzycznej i posługi podczas  liturgii w lokalnych wspólnotach.

Ostatnim elementem kapituły w Spale było forum, w czasie którego członkowie poszczególnych wspólnot mogli podzielić się swoimi trudnościami i radościami związanymi
z życiem wspólnot lokalnych. Forum służyło też zapoznaniu się i wyrażeniu opinii na temat przyszłorocznych planów Rady WF Tau.

Całości wrażeń z uczestnictwa w kapitule dopełniły: fantastyczna pogoda, sprzyjający skupieniu ośrodek oraz atrakcyjność samej Spały. Jednocześnie, pomimo wypełnionego wieloma zajęciami planu dnia, była także możliwość wspólnego braterskiego spędzania czasu.

 

Wspólnota WFTau

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska