Dziękuję Dawcy łask, od którego zgodnie z wiarą pochodzi każde dobro i wszelki dar doskonały – słowa te zapisała św. Klara na początku drugiego listu do św. Agnieszki z Pragi. Klara jest kobietą pełną wdzięczności. Wydarzenia swojego życia, często niełatwe, przyjmuje jako pasmo darów od Ojca, którego nazywa hojnym Dawcą.

Siostry Klaryski Kapucynki z Krakowa zapraszają młode kobiety na weekendowe rekolekcje w dniach 28-30 lipca, zatytułowane „Dziękujemy Dawcy łask. Na drodze wdzięczności z Klarą z Asyżu”. Będzie to czas modlitwy, spotkania, dzielenia się doświadczeniem wiary we wspólnocie, adoracji Najświętszego Sakramentu, wzajemnego poznania się i zabawy.

Więcej informacji na: www.kapucynki.pl

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska