Rok 2017 naznaczony stuleciem objawień Matki Bożej w Fatimie jest szczególnym czasem modlitwy i walki duchowej, w której rozstrzygają się losy świata. Orędzie z Fatimy niesie ogromną nadzieję, że Niepokalane Serce Maryi zatryumfuje. Stanowi także nieustanne zadanie do odczytania i wyzwanie do podjęcia. Święty Jan Paweł II przypomniał, że „jest ono w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”.

Nabożeństwo Stacja Fatima w kościele kapucynów na Poczekajce w nocy z 12 na 13 maja 2017 roku obejmuje konferencję na temat orędzia fatimskiego, film obrazujący najważniejsze wydarzenia z historii i z objawień oraz procesję maryjną do sześciu stacji nawiązujących do sześciu spotkań Łucji, Franciszka i Hiacynty z Maryją w Fatimie. Przytaczane opisy ukazywania się Matki Bożej opisane piórem Siostry Łucji będą ilustrowane przypomnieniem wydarzeń historycznych, które potwierdzają skuteczność modlitwy różańcowej. Znaki towarzyszące każdej stacji pomogą wejść w ducha spotkań z Maryją i głębiej zrozumieć chrzest święty.

Centralnym punktem spotkania będzie Msza Święta o północy, podczas której zostanie odnowione ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Długie uwielbienie i dziękczynienie, zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia odprawioną o godzinie trzeciej nad ranem, będzie okazją do autentycznego przeżycia pokuty i ofiarowania swego trudu czuwania w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata.

 

STACJA FATIMA
CZUWANIE W LUBLINIE NA POCZEKAJCE: 12/13 MAJA 2017

PRZYSTANEK DZIECI

17.30 – Nabożeństwo majowe
18.00 – Fatimska Msza święta z udziałem dzieci
18.50 – Dziecięca procesja z Aniołem

PRZYSTANEK MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

19.30 – Powitanie i wprowadzenie do czuwania
19.45 – Konferencja maryjna – wprowadzenie do tajemnicy fatimskiej
20.35 – Film z Fatimy
21.00 – Maryjny apel fatimski
21.30 – Sześć stacji maryjnych nawiązujących do sześciu zjawień Maryi w Fatimie

Stacja I – miejsce: Figura Matki Bożej przy ścieżce
– temat: Zjawienie 13 maja – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji
– historia: Ocalenie św. Jana Pawła II na Placu świętego Piotra 1981
– znak: Zapalenie świec – Dziesiątek Różańca

Stacja II – miejsce: Figura O. Pio
– temat: Zjawienie 13 czerwca – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji
– historia: Uzdrowienie Ojca Pio przez Matkę Bożą Fatimską 1959
– znak: Namaszczenie olejkiem różanym – Dziesiątek Różańca

Stacja III – miejsce: Kamień węgielny z bazyliki św. Franciszka
– temat: Zjawienie 13 lipca – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji
– historia: Wyzwolenie Austrii 1955
– znak: Modlitwa o uwolnienie – Dziesiątek Różańca

Stacja IV – miejsce: Krzyż misyjny
– temat: Zjawienie 19 sierpnia – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji
– historia: Pokojowy przewrót na Filipinach 1986
– znak: Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary – Dziesiątek Różańca

Stacja V – miejsce: Figura św. Józefa
– temat: Zjawienie 13 września – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji
– historia: Ofiarowanie świata Niepokalanemu Sercu Maryi 1984
– znak: 12 gwiazd z korony Maryi i deklaracja pokutnego daru serca– Dziesiątek Różańca

Stacja VI – miejsce: Ołtarz główny w kościele
– temat: Zjawienie 13 października – Fragment Pisma Świętego, wspomnienie siostry Łucji
– historia: Nawiedzenie Poczekajki przez Maryję w znaku fatimskim 1996
– znak: Pokropienie wodą święconą – Dziesiątek Różańca
24.00 – Msza święta z aktem ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi
01.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa
03.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie czuwania.

 

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska