W krakowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Loretańskiej 11 trwa XXIX KAPITUŁA PROWINCJALNA ZWYCZAJNA ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW - PROWINCJI KRAKOWSKIEJ. W drugim dniu kapituły, 19 kwietnia 2017 roku, bracia kapitulni wybrali ministra prowincjalnego. Został nim (na drugą kadencję) br. Tomasz Żak. W trzecim dniu kapituły, 20 kwietnia, kapituła wybrała radnych Prowincji. Zostali nimi: br. Tomasz Protasiewicz – Wikariusz Prowincjalny oraz pierwszy radny (druga kadencja), br. Waldemar Korba – drugi radny, br. Augustyn Chwałek – trzeci radny oraz br. Marek Miszczyński – czwarty radny (druga kadencja).

 

Zarząd Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

 
 
br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny

 

br. Tomasz Protasiewicz OFMCap
Wikariusz Prowincjalny
I Radny
br. Waldemar Korba OFMCap
II Radny

br. Augustyn Chwałek OFMCap
III Radny

br. Marek Miszczyński OFMCap
IV Radny

Zarząd Prowincji KrakowskiejZarząd Prowincji Krakowskiej wraz z Ministrem Generalnym Zakonu Kapucynów - br. Mauro Jöhri (czwarty od lewej)

 
Niech dobry Bóg błogosławi ministrowi prowincjalnemu oraz nowemu zarządowi naszej Prowincji.
 
Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska