W krakowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Loretańskiej 11, rozpoczęła się XXIX KAPITUŁA PROWINCJALNA ZWYCZAJNA ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW - PROWINCJI KRAKOWSKIEJ. Bracia kapitulni obradować będą w dniach 18-21 kwietnia 2017 roku. Kapituła ta jest zwoływana raz na 3 lata, a biorą w niej udział: minister prowincjalny wraz z zarządem, bracia delegaci w liczbie 50, kustosz Ukrainy i Rosji oraz Bułgarii, a także zaproszeni współbracia z innych krajów. Obecnemu zgromadzeniu przewodzi minister generalny br. Mauro Jöhri, natomiast ojcem duchowym kapituły jest wikariusz generalny br. Štefan Kožuh.

Celem kapituły jest podsumowanie ostatniego trzechlecia oraz wybór nowego ministra prowincjalnego wraz z radą (4 radnych) na kolejne 3 lata. Dla Prowincji jest to pora szczególnej łaski – kapituła jest wyjątkowym czasem otwierania się na działanie Ducha Świętego. Będąc również wydarzeniem charyzmatycznym, kapituła ma na celu wyznaczenie pewnych konkretnych kierunków, w których Prowincja chce zmierzać w najbliższych latach.

 

KAPITUŁA PROWINCJALNA w Konstytucjach Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Najwyższa władza w prowincji należy do kapituły prowincjalnej. Kapituła prowincjalna zwyczajna powinna być zapowiedziana i zwołana przez ministra prowincjalnego, za zgodą ministra generalnego i po wysłuchaniu jego rady. Kapitułę należy sprawować zgodnie z częstotliwością określoną przez Ordynacje kapituł generalnych. Poza kapitułą zwyczajną, ze względu na szczególne potrzeby, minister prowincjalny, za zgodą swej rady i po zawiadomieniu ministra generalnego, może zwołać kapitułę nadzwyczajną, która nie może być kapitułą wyborczą. Na kapitule, zarówno zwyczajnej, jak i nadzwyczajnej, należy podejmować zagadnienia odnoszące się do życia oraz działalności prowincji i kustodii, które powinny zostać uprzednio skonsultowane ze wszystkimi braćmi (Konst. 129)

 Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

Foto. br. Piotr Tokarz OFMCap