Kochani,
poprzez misterium śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, które dane jest nam przeżywać, jesteśmy przynagleni do wdzięczności Trójjedynemu Bogu za Jego nieskończoną miłość oraz zaproszeni do dawania świadectwa naszego nawrócenia.

Niechaj nigdy nie zabraknie nam wytrwałości wiary, niezawodnej nadziei i miłości, która nie ustaje – oddając się ufnie Panu, pokornemu a wszechmocnemu Królowi, Bogu, który nigdy nie przestaje kochać człowieka, ale zawsze ma dla niego serce.

Królu niebios cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, Królu znieważony, opluwany, bądź Królem i Panem naszym, tu i na wieki. Amen. (Brat Albert)

Z życzeniami błogosławionych Świąt Wielkanocnych, w braterskiej komunii i w modlitwie

Brat Tomasz Żak OFMCap

Minister Prowincjalny
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów -
Prowincja Krakowska

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska