OBLICZE BOŻE

Teologia - Ikonografia - Duchowość 

Konferencja naukowa o Bożym Obliczu rozpocznie się o 22 marca o godz. 9:00.