W dniach 21-24 listopada 2016r., w domu rekolekcyjnym w Skomielnej Czarnej, odbyło się spotkanie formacyjne przełożonych lokalnych Krakowskiej Prowincji Kapucynów. W spotkaniu uczestniczyli również bracia kustosze: Piotr Błażej Suska (Ukraina i Rosja) oraz Jarosław Babik (Bułgaria). Delegaturę na Litwie reprezentował brat Tomasz Pilch.

W pierwszym pełnym dniu spotkania bracia gwardiani oraz pozostali uczestnicy przeżywali dzień skupienia. Modlitwie i refleksji przewodniczył brat Roman Rusek – krajowy moderator Grup Modlitwy św. Ojca Pio. Pozostały czas poświęcony był na dyskusje dotyczące teraźniejszości i przyszłości naszej Prowincji, a także sprawozdania braci przewodzących różnym dziełom. Jedną z ważniejszych kwestii była refleksja nad listem ministra generalnego, brata Mauro Jöhri, który skierował do nas na podsumowanie generalskiej wizytacji pasterskiej.

Każda wolna chwila poświęcona była zacieśnianiu braterskich więzi oraz wymianie myśli.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska