Trwający w Kościele Rok Miłosierdzia oraz rozpoczynający się nowy rok formacyjny i akademicki 2016/17 wzywają nas do uwielbienia i dziękczynienia Bogu, a także są stosowną okazją do podsumowań, weryfikacji oraz układania planów na przyszłość, zawierających nowe rozwiązania i zmiany, wynikające z wyzwań jakie stawiają przed nami życie. 1 października 2016 r. minęło dokładnie 25 lat od momentu wznowienia studiów filozoficzno-teologicznych dla kandydatów do kapłaństwa w Prowincji Krakowskiej kapucynów. Wcześniej studia tego typu istniały w okresie międzywojennym. Po raz pierwszy zostały one zainicjowane dnia 15 lutego 1927 roku w ówczesnym Krakowskim Komisariacie Prowincjalnym. Zajęcia prowadzone były kolejno w Krakowie, Rozwadowie i Sędziszowie Małopolskim. Zostały zawieszone w 1971 roku przez ówczesny zarząd Prowincji ze względu na spadek liczby powołań i małą liczbę alumnów.

 


Po dwudziestu latach, realizując wolę Kapituły prowincjalnej odbytej w Krakowie w dniach od 2 do 6 kwietnia 1991 roku, ówczesny minister prowincjalny, br. Józef Mizera, wydał dekret o reerekcji Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Patronem Seminarium został ogłoszony bł. Apolinary z Posat, kapłan i męczennik naszego Zakonu. Pierwszym rektorem nowo erygowanego WSD został br. dr Ludwik Kalinowski. 25 lat działalności Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów to czas harmonijnego rozwoju tej instytucji w dziedzinie kształcenia alumnów oraz tworzenia środowiska naukowego. W ciągu minionego ćwierćwiecza nasze WSD ukończyło 171 absolwentów. Ten czas zaowocował również dobrą współpracą ze środowiskiem wykładowców zarówno duchownych, jak i świeckich, zapraszanych z zewnątrz do naszego Seminarium oraz wciąż wzrastającą liczbą braci wykładowców należących do naszej Prowincji. Na uwagę zasługuje także bardzo cenny wkład wychowawców w kierunku integrowania wymogów formacji intelektualnej z pozostałymi jej wymiarami: ludzkim, duchowym oraz charyzmatycznym.

 


Jedną z oznak rozwoju jest także agregacja naszego Wyższego Seminarium Duchownego do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, która dokonała się 16 czerwca 2016 roku. Wdzięczni za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, wyraziliśmy wolę zacieśnienia współpracy i pomocy w zakresie dydaktycznym, naukowym i wydawniczym. Nasza prośba została przyjęta przez władze UPJPII i w ten sposób WSD Kapucynów zostało wcielone do struktur Uniwersytetu, jako jego autonomiczna część.

 


Kolejną nowością, a zarazem oznaką żywotności oraz rozwoju, jest pogłębienie dotychczasowej współpracy na polu kształcenia alumnów naszej Prowincji z Prowincją Krakowską Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Współpraca między naszymi Seminariami została  określona specjalną umową i rozpoczyna się od dnia 1 października bieżącego roku akademickiego. Polegać ona będzie na częściowym łączeniu zajęć dydaktycznych alumnów obydwu Seminariów w ramach studiów filozoficzno-teologicznych.


Czas nowych wyzwań, w obliczu których staje nasze Seminarium, zbiega się opatrznościowo z obchodzonym w 2017 roku w Polsce i na świecie Rokiem św. Bonawentury. Siedemsetna rocznica jego urodzin to okazja do przemyślenia na nowo i do pogłębienia dziedzictwa, jakie pozostawił nam Doctor Seraphicus, wierny naśladowca św. Franciszka.

br. Łukasz Stec
Rektor WSD Kapucynów w Krakowie

 

Wykładowcom, wychowawcom, ojcom duchownym oraz wszystkim zaangażowanym w formację braci studentów dziękujemy za ich posługę i życzymy błogosławieństwa Boga wszechmogącego.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska