Grupa braci z Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów spotkała się w Domu Modlitwy w Zagórzu, by wspólnie podjąć refleksję nad swoim życiem. Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce w listopadzie 2008 roku. Tematem głównym braterskiej majówki była Kapituła Namiotów w Asyżu. To międzynarodowe wydarzenie w ramach obchodów 800-lecia ustanego zatwierdzenia Reguły było mocnym charyzmatycznym momentem w najnowszej historii naszego zakonu, dlatego na spotkaniu w Domu Modlitwy, bracia obecni na kapitule we Włoszech, dzielili się przeżyciami i doświadczeniami z tego wydarzenia.

Spotkanie braterskie w Zagórzu rozpoczęło się od liturgii pokutnej w piątek wieczorem – 8 maja 2009 roku. Dzień sobotni podzielony był na dwie części. Przedpołudniowa poświęcona była Kapitule namiotów. Bracia wspólnie obejrzeli zdjęcia z tego wydarzenia, jak również podzielili się refleksjami nad wystąpieniem kaznodziei papieskiego br. Raniero Cantalamessy OFMCap, dotyczącego początków naszego charyzmatu. W południe bracia wspólnie celebrowali Eucharystię w kaplicy Domu Modlitwy. Część popołudniowa skupiała się wokół treści książki Krzysztofa Wonsa „Rozwój i zamieranie instynktów zakonnych”. Było to swego rodzaju nawiązanie do pierwszego spotkania, kiedy to uczestnicy otrzymali wyżej wymienioną pozycję, z zaproszeniem do pochylenia się nad nią. Wspólnie był omówiony wykres zaproponowany przez autora książki analizujący dynamikę rozwoju wspólnot zakonnych. Wieczór wypełniła adoracja najświętszego sakramentu, nieszpory, kolacja i rekreacja. W ciągu dnia uczestnicy skorzystali z możliwości osobistego przyjrzenia się nowo powstającemu eremowi św. Jana Chrzciciela, usytuowanemu w niewielkiej odległości od Domu Modlitwy na przylegającym do niego terenie „w zakolu rzeki Wolanka”. Niedziela była czasem modlitwy, rekreacji i podsumowania wspólnie spędzonego czasu. Podczas uroczystej Eucharystii w kościele, sprawowanej wraz ludem podczas procesji wejścia została do kościoła uroczyście wniesiona kopia Reguły według której żyją bracia kapucyni.
Majówkę ubogaciła obecność brata Marka Miszczyńskiego OFMCap, będącego członkiem Sekretariatu Generalnego ds. Formacji w Zakonie Kapucynów mieszczącego się we Frascati koło Rzymu.
Spotkanie zakończyło się w południe 10 maja, a wzięło w nim udział 15 braci.  
Propozycja daty przyszłego spotkania: 13 – 15 listopad 2009 – miejsce: Zagórze.
Organizatorami majówki byli bracia: Piotr Szaro, Marcin Świąder i Paweł Teperski.

 

Biuro Prasowe Kpaucynów

Zobacz galerię zdjęć ze spotkania.

Image

Image

Image


Plan spotkania w Zagórzu:

Piątek - 8 maja
19 – liturgia pokutna
20.30 – rekreacja

Sobota – 9 maja
1.30 – Godzina czytań – dla chętnych
6.15 – Jutrznia i godzina medytacji
8.00 – Śniadanie
9.30 – Sprawozdanie z Kapituły namiotów i pokaz zdjęć
12.30 – Eucharystia z modlitwą w ciągu dnia
13.30 – Obiad
15.00 – Refleksje wokół książki Krzysztofa Wonsa
18.30 – Adoracja
19.00- Nieszpory
19.30 – Kolacja i rekreacja

Niedziela – 10 maja
1.30 – Godzina czytań dla chętnych
6.15 – Jutrznia i medytacja
8.00 – Śniadanie
9.30 – Eucharystia w kościele z uroczystym wniesieniem kopii Reguły
11.30 – Podsumowanie spotkania
12.00 – Modlitwa w ciągu dnia
12.30 – Obiad, kawa i zakończenie spotkania.