5 lutego
ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Wspomnienie dodatkowe

Agata poniosła męczeństwo w Katanii na Sycylii, prawdopodobnie podczas prześladowań za Decjusza. Jej cześć szerzyła się w całym Kościele już od starożytności, a imię jej włączono do Kanonu Rzymskiego.

Teksty wspólne o jednej męczennicy albo o dziewicach

GODZINA CZYTAŃ
II CZYTANIE

Kazanie św. Metodego z Sycylii, biskupa, o świętej Agacie

(Analecta Bollandiana 68, 76-78)
Agata – „Dobra” jest darem Boga

Wszystkich nas zgromadziło tutaj doroczne wspomnienie świętej męczennicy. Jest ona, jak sami wiecie, męczennicą dawną, ze względu na wspaniałość stoczonej walki – jedną z pierwszych. Jest także i współczesną. Bo i dzisiaj, zda się, odnosi tryumf dzięki Bożym cudom, jakie codziennie wieńczą ją i zdobią.

Jest dziewicą, albowiem ze Słowa nieśmiertelnego Boga (który w swym Ciele śmierć za mnie poniósł), z nierozłącznego z Bogiem Syna została zrodzona, jak to powiada Jan Ewangelista: „Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”.

Dziewicza przeto niewiasta, która zaprosiła was na świętą naszą Ucztę, jest ową niewiastą „zaślubioną jednemu mężowi, Chrystusowi”, gdyby posłużyć się słowami Apostoła Pawła z porównania do związku małżeńskiego.

Dziewica ta Krwią Bożego i prawdziwego Baranka zaróżowiła twarz swoją i rozjaśniła blaskiem Jego poznania. Z największym przejęciem rozważała i rozmyślała nieustannie o śmierci umiłowanego Oblubieńca. W ten sposób szata jej świadectwa nosi nie tylko niezmywalne, już przedtem nabyte ślady Krwi Chrystusa, lecz obdarza przyszłe pokolenia bogatą wymową dziewictwa i niewyczerpalnym źródłem pouczeń.

Owa, zaiste dobra, albowiem do Boga należąca, została przezeń, Źródło wszelkiego dobra, dana i ofiarowana Oblubieńcowi. Została ofiarowana także i nam, abyśmy mieli udział w dobru, które wyraża jej własne imię.

Cóż bowiem bardziej dobroczynne niż Najwyższe Dobro? I cóż bardziej godnego pochwały można byłoby znaleźć, jeśli nie Agatę?

Dobroć Agaty odpowiada imieniu i samej rzeczywistości; Agata z powodu wspaniałych czynów szczyci się dobrym imieniem, ale i ono samo wskazuje na takie właśnie jej czyny. Agata samym nawet imieniem zachęca, by wszyscy chętnie do niej się uciekali. Swoim zaś przykładem poucza, by wszyscy ludzie nie zwlekając, podążali wraz z nią ku prawdziwemu Dobru, którym jest sam Bóg.

Responsorium
w. Pan mi pomaga, † abym wytrwała w wyznawaniu wiary w Niego. * On mnie uzdrowił i pocieszył.
k. Baranek bez zmazy w swoim miłosierdziu uświęcił mnie, abym była Jego służebnicą bez zmazy. W. On mnie uzdrowił.

JUTRZNIA

Ant. do pieśni Zachariasza Agata mężnie i z radością * szła na stracenie / i w gorącej modlitwie polecała się Panu.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta Agata, dziewica i męczennica, * która podobała się Tobie dzięki męczeństwu i poświęconej Tobie czystości. Przez naszego Pana.

NIESZPORY

Ant. do pieśni Maryi Panie Jezu Chryste, * dobry Nauczycielu, / dziękuję Ci za to, / że pozwoliłeś mi odnieść zwycięstwo w tak okrutnej męce; / pozwól mi teraz szczęśliwie dojść do wiekuistej chwały.