Nie odrzucaj od siebie Boga w młodości, aby On nie odrzucił ciebie w twej starości. Św. Albert Wielki.

Dobro rodziny i społeczeństwa zależy od chrześcijańskiego wychowania młodzieży. Św. Jan Bosko.

Świadczy się najwyższą przysługę, jeśli nie tylko strzeże się młodzież przed złem, ale skutecznie zachęca się ją do czynienia dobra, jakiegokolwiek byłaby stanu bądź pochodzenia. Św. Józef Kalasanty.

To, co uczyni cię szczęśliwym w godzinie śmierci to przestrzeganie przykazań Bożych od samej młodości. Św. Jan Bosko.

Bojaźń Boża i częste przyjmowanie sakramentów świętych, oto co w młodości czyni cuda. Św. Jan Bosko.

Młody człowiek powinien być radosny i wesoły. Radość sprawia, że dusza komunikuje się bezpośrednio z refleksem Boga. Bł. Jan XXIII.

To my powinniśmy mieć za nasz pierwszy cel troskę o młodych i nie jest dobre żadne zajęcie, które nas od tej troski odrywa. Św. Jan Bosko.

Wiekowi młodemu odpowiadają trzy podstawowe cechy charakterystyczne: wesołość, mądrość, siła wyrażona odwagą i godnością. Bł. Jan XXIII.

Jedyny sposób na zbawienie biednej młodzieży to wychowywać ją w religii, a więc chrystianizować społeczeństwo. Św. Jan Bosko.

Dobrze by było, aby młodzi brali pod uwagę przeszłość. W rzeczywistości chodzi o wielkie doświadczenie. Bł. Jan XXIII.

Niektórzy uczniowie są jak gąbka, wchłaniają wszystko. Inni są jak lejki, tyle ile wchodzi, tyle wychodzi. Inni jeszcze jak filtry, przepuszczają wino, a zatrzymują moszcz. Inni wreszcie są jak łopata do wiania zboża, zatrzymują ziarno, odrzucając plewy. Św. Bernard.

Całe życie poświęciłem młodzieży, przeświadczony, że od jej zdrowego wychowania zależy szczęście narodów. Św. Jan Bosko.

Wychowanie młodego człowieka za pośrednictwem Maryi ma trwały wpływ na jej życie. Maryja będzie dla niego prawdziwym bodźcem do wychodzenia ze zła. Imię Maryi w jego sercu będzie zawsze wywoływać drżenie miłości. Św. G. Eymard.

Maryja kocha młodzież, a więc kocha i błogosławi tych, którzy o nią dbają. Św. Jan Bosko.

Wystarczy przypomnieć młodym, że świat istniał już przed nimi i przypomnieć starym, że świat na nich się nie kończy. Bł. Jan XXIII.

Młodzi, którzy kochają to, co im się podoba, niech nauczą się kochać i to, co podoba się im mniej. Św. Jan Bosko.

Młodzi winni okazywać szacunek dorosłym i darzyć ich zaufaniem i chociaż z natury szukają nowości, to jednak niech należycie szanują godne pochwały tradycje. Sobór Watykański II.

Młodzi, życie chrześcijańskie ma swoją tajemnicę, aby uczynić was silnymi i radosnymi, aby nadać waszemu głosowi melodyjności, waszemu duchowi entuzjazm, a miłości szczęście. Paweł VI.

Młodość, brana wyłącznie pod względem wieku, jest czymś płynnym i ulotnym, dlatego przesadne jej chwalenie zakrawa na próżność lub kpinę. Jeśli bierze się pod uwagę duchowe znaczenie tego szczęśliwego wieku, jakim jest młodość, byle by była autentycznie przeżywana. To, co zajmuje uwagę, jest korelacja - znikoma i wystawiona na niebezpieczeństwa, lecz osobliwa i pełna wielkodusznej nadziei - pomiędzy pędem do życia, co z przyrodzoną siłą otwiera się na wołanie i potrzeby najszlachetniejszego przeznaczenia ludzkiego a dynamiczną mocą Ducha Świętego, z którego Kościół bez przerwy czerpie swoją młodość, wierność wobec siebie samego oraz żywotną - przy zachowaniu tej wierności - zdolność tworzenia. Ze spotkania człowieka, w ciągu tych bardzo ważnych lat kwitnącej i bujnej młodości, z Kościołem, zawsze duchowo młodym, koniecznie wyrasta dla obu stron wyborna radość i płodna w dobro nadzieja. Paweł VI.

Mamy rację, by zaufać chrześcijańskiej młodzieży, bo o to szczególnie chodzi. Nie zabraknie jej w Kościele, jeśli znajdzie w nim wielu ludzi starszych, którzy będą umieli ją należycie zrozumieć, kochać, prowadzić i przygotować do przyszłych zadań, przekazując jak najwierniej wiecznotrwałą Prawdę. Paweł VI.

Niech Najświętsza Maryja Panna nauczy was, młodzi przyjaciele, rozeznawać wolę niebieskiego Ojca wobec waszego życia. Jan Paweł II.

Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja. To wewnętrzne ja jest bardzo bogate, bogate w możliwości w jednym i w drugim kierunku, w kierunku dobra i w kierunku zła. Jan Paweł II.

Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście. Jan Paweł II.

Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami. Jan Paweł II.

Ludzkość potrzebuje świadectwa młodych, głoszących z mocą i entuzjazmem swoją wiarę w Boga. Jan Paweł II.

Chociaż nie jestem wśród was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej - to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to troska o was. Właśnie dlatego, że od was zależy jutrzejszy dzień. Jan Paweł II.

Młodość jest piękna i trudna. Może właśnie dlatego jest piękna, że jest trudna. Jan Paweł II.

Jezus jest Przyjacielem, który nigdy was nie opuszcza. On zna każdego z osobna, osobiście; zna was po imieniu, idzie za wami, towarzyszy wam, kroczy z wami każdego dnia; bierze udział w waszych radościach i pociesza was w chwilach bólu i smutku. Jezus jest Przyjacielem, bez którego nie można się obejść, kiedy już spotkało się Go i zrozumiało się, że On nas kocha i chce być przez nas kochany. Jan Paweł II.

Wokół was rozbrzmiewa wiele słów, ale tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają wytarciu z biegiem czasu, ale pozostają na wieki. Jan Paweł II.

Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja. To wewnętrzne ja jest bardzo bogate, bogate w możliwości w jednym i w drugim kierunku, w kierunku dobra i w kierunku zła. Jan Paweł II.

Zasadnicze pytanie w życiu dotyczy tego, kto, do kogo się udać, za kim pójść, komu zawierzyć swoje życie. Jan Paweł II.

Wasza młodość pełna jest obietnic, podobnie jak drzewo osypane kwiatami na wiosnę zapowiada obfitość owocu w kolejnych porach roku. Wobec was nie można stracić nadziei, nie można nie oczekiwać z zaufaniem i niecierpliwością pełnego dojrzewania wielu cnót, zalet, którymi obdarzyła was sama natura, a które ubogacił Duch Święty czyniąc was mocą chrztu świętego. Jan Paweł II.

  
Nie odrzucaj od siebie Boga w młodości, aby On nie odrzucił ciebie w twej starości. Św. Albert Wielki.

Dobro rodziny i społeczeństwa zależy od chrześcijańskiego wychowania młodzieży. Św. Jan Bosko.

Świadczy się najwyższą przysługę, jeśli nie tylko strzeże się młodzież przed złem, ale skutecznie zachęca się ją do czynienia dobra, jakiegokolwiek byłaby stanu bądź pochodzenia. Św. Józef Kalasanty.

To, co uczyni cię szczęśliwym w godzinie śmierci to przestrzeganie przykazań Bożych od samej młodości. Św. Jan Bosko.

Bojaźń Boża i częste przyjmowanie sakramentów świętych, oto co w młodości czyni cuda. Św. Jan Bosko.

Młody człowiek powinien być radosny i wesoły. Radość sprawia, że dusza komunikuje się bezpośrednio z refleksem Boga. Bł. Jan XXIII.

To my powinniśmy mieć za nasz pierwszy cel troskę o młodych i nie jest dobre żadne zajęcie, które nas od tej troski odrywa. Św. Jan Bosko.

Wiekowi młodemu odpowiadają trzy podstawowe cechy charakterystyczne: wesołość, mądrość, siła wyrażona odwagą i godnością. Bł. Jan XXIII.

Jedyny sposób na zbawienie biednej młodzieży to wychowywać ją w religii, a więc chrystianizować społeczeństwo. Św. Jan Bosko.

Dobrze by było, aby młodzi brali pod uwagę przeszłość. W rzeczywistości chodzi o wielkie doświadczenie. Bł. Jan XXIII.

Niektórzy uczniowie są jak gąbka, wchłaniają wszystko. Inni są jak lejki, tyle ile wchodzi, tyle wychodzi. Inni jeszcze jak filtry, przepuszczają wino, a zatrzymują moszcz. Inni wreszcie są jak łopata do wiania zboża, zatrzymują ziarno, odrzucając plewy. Św. Bernard.

Całe życie poświęciłem młodzieży, przeświadczony, że od jej zdrowego wychowania zależy szczęście narodów. Św. Jan Bosko.

Wychowanie młodego człowieka za pośrednictwem Maryi ma trwały wpływ na jej życie. Maryja będzie dla niego prawdziwym bodźcem do wychodzenia ze zła. Imię Maryi w jego sercu będzie zawsze wywoływać drżenie miłości. Św. G. Eymard.

Maryja kocha młodzież, a więc kocha i błogosławi tych, którzy o nią dbają. Św. Jan Bosko.

Wystarczy przypomnieć młodym, że świat istniał już przed nimi i przypomnieć starym, że świat na nich się nie kończy. Bł. Jan XXIII.

Młodzi, którzy kochają to, co im się podoba, niech nauczą się kochać i to, co podoba się im mniej. Św. Jan Bosko.

Młodzi winni okazywać szacunek dorosłym i darzyć ich zaufaniem i chociaż z natury szukają nowości, to jednak niech należycie szanują godne pochwały tradycje. Sobór Watykański II.

Młodzi, życie chrześcijańskie ma swoją tajemnicę, aby uczynić was silnymi i radosnymi, aby nadać waszemu głosowi melodyjności, waszemu duchowi entuzjazm, a miłości szczęście. Paweł VI.

Młodość, brana wyłącznie pod względem wieku, jest czymś płynnym i ulotnym, dlatego przesadne jej chwalenie zakrawa na próżność lub kpinę. Jeśli bierze się pod uwagę duchowe znaczenie tego szczęśliwego wieku, jakim jest młodość, byle by była autentycznie przeżywana. To, co zajmuje uwagę, jest korelacja - znikoma i wystawiona na niebezpieczeństwa, lecz osobliwa i pełna wielkodusznej nadziei - pomiędzy pędem do życia, co z przyrodzoną siłą otwiera się na wołanie i potrzeby najszlachetniejszego przeznaczenia ludzkiego a dynamiczną mocą Ducha Świętego, z którego Kościół bez przerwy czerpie swoją młodość, wierność wobec siebie samego oraz żywotną - przy zachowaniu tej wierności - zdolność tworzenia. Ze spotkania człowieka, w ciągu tych bardzo ważnych lat kwitnącej i bujnej młodości, z Kościołem, zawsze duchowo młodym, koniecznie wyrasta dla obu stron wyborna radość i płodna w dobro nadzieja. Paweł VI.

Mamy rację, by zaufać chrześcijańskiej młodzieży, bo o to szczególnie chodzi. Nie zabraknie jej w Kościele, jeśli znajdzie w nim wielu ludzi starszych, którzy będą umieli ją należycie zrozumieć, kochać, prowadzić i przygotować do przyszłych zadań, przekazując jak najwierniej wiecznotrwałą Prawdę. Paweł VI.

Niech Najświętsza Maryja Panna nauczy was, młodzi przyjaciele, rozeznawać wolę niebieskiego Ojca wobec waszego życia. Jan Paweł II.

Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja. To wewnętrzne ja jest bardzo bogate, bogate w możliwości w jednym i w drugim kierunku, w kierunku dobra i w kierunku zła. Jan Paweł II.

Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście. Jan Paweł II.

Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami. Jan Paweł II.

Ludzkość potrzebuje świadectwa młodych, głoszących z mocą i entuzjazmem swoją wiarę w Boga. Jan Paweł II.

Chociaż nie jestem wśród was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej - to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to troska o was. Właśnie dlatego, że od was zależy jutrzejszy dzień. Jan Paweł II.

Młodość jest piękna i trudna. Może właśnie dlatego jest piękna, że jest trudna. Jan Paweł II.

Jezus jest Przyjacielem, który nigdy was nie opuszcza. On zna każdego z osobna, osobiście; zna was po imieniu, idzie za wami, towarzyszy wam, kroczy z wami każdego dnia; bierze udział w waszych radościach i pociesza was w chwilach bólu i smutku. Jezus jest Przyjacielem, bez którego nie można się obejść, kiedy już spotkało się Go i zrozumiało się, że On nas kocha i chce być przez nas kochany. Jan Paweł II.

Wokół was rozbrzmiewa wiele słów, ale tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają wytarciu z biegiem czasu, ale pozostają na wieki. Jan Paweł II.

Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja. To wewnętrzne ja jest bardzo bogate, bogate w możliwości w jednym i w drugim kierunku, w kierunku dobra i w kierunku zła. Jan Paweł II.

Zasadnicze pytanie w życiu dotyczy tego, kto, do kogo się udać, za kim pójść, komu zawierzyć swoje życie. Jan Paweł II.

Wasza młodość pełna jest obietnic, podobnie jak drzewo osypane kwiatami na wiosnę zapowiada obfitość owocu w kolejnych porach roku. Wobec was nie można stracić nadziei, nie można nie oczekiwać z zaufaniem i niecierpliwością pełnego dojrzewania wielu cnót, zalet, którymi obdarzyła was sama natura, a które ubogacił Duch Święty czyniąc was mocą chrztu świętego. Jan Paweł II.

Część II

 
Byłoby zbyt mało wzrastać jedynie w ciele, dbać o to, o co w gruncie rzeczy zabiega sama natura. Potrzebne jest wzrastanie duchowe ćwicząc te zdolności, które Pan złożył wewnątrz nas: inteligencja, wola, zdolność do miłowania Go i kochania bliźniego. Jan Paweł II.

Szukałem was, teraz wy mnie znaleźliście. Jan Paweł II.

Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony, ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami. Jan Paweł II.

Wy młodzi jesteście przyszłością świata, nadzieją Kościoła, moją nadzieją! Jan Paweł II.

Człowiek jest podstawową i zarazem codzienną drogą Kościoła. Jan Paweł II.

Młodość nie jest okresem przejściowym między dorastaniem a wiekiem dojrzałym, lecz czasem w życiu, który Bóg daje każdemu człowiekowi jako dar i zadanie. Jan Paweł II.

Kościół widzi młodych i Kościół w sposób szczególny widzi siebie samego w młodych. Jan Paweł II.

Pierwsze zaproszenie, które chce do was skierować, młodzi mężczyźni i kobiety, jest takie: Nie lękajcie się! Nie bójcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości. Przyszłość i pokój jest w waszych sercach. Jan Paweł II.

Młodzi będą mogli zbudować lepszą przyszłość, jeśli postawią na swoją wiarę w Boga i jeśli rozumnie i ufnie zobowiążą się do budowania tego nowego świata według planu Bożego. Jan Paweł II.

Młodzież jest przyszłością ludzkości i nadzieją narodów. Benedykt XVI.

Ludzie młodzi zawsze byli, w historii Europy i obu Ameryk, propagatorami idei ewangelicznych. Byli to młodzi budowniczowie cywilizacji miłości! Młodzi Europejczycy i Amerykanie, dziś Bóg wzywa was do współpracy z waszymi rówieśnikami na całym świecie, aby żywotne soki Ewangelii odnowiły cywilizację tych dwóch kontynentów i całą ludzkość. Benedykt XVI.

Jeśli karmicie się Chrystusem nie będziecie mogli o Nim nie mówić i nie starać się, by Go poznali i pokochali wasi liczni przyjaciele i rówieśnicy. Gdy zostaniecie Jego wiernymi uczniami, będziecie mogli wnieść swój wkład w tworzenie chrześcijańskich wspólnot przesiąkniętych miłością, takich jak te, o których mówią Dzieje Apostolskie. Benedykt XVI.

Pięknie jest być młodym, i dzisiaj wszyscy chcą być młodzi, pozostać młodzi, przebierają się za młodych, choć czas młodości przeminął i to w sposób widoczny. Młodość ma jeszcze przed sobą całą przyszłość, wszystko jest przyszłością, czasem nadziei. Przyszłość jest pełna obietnic. Dla wielu przyszłość jest również mroczna, pełna zagrożeń. W obliczu tych niewiadomych przyszłość może też wydawać się wielką próżnią. Dlatego dzisiaj wielu chce zatrzymać czas z obawy przed pustką przyszłości. Chcą szybko skorzystać z wszystkich uroków życia. I tak olej w lampie się kończy, kiedy trzeba zaczynać życie. Dlatego ważne jest, żeby wybierać prawdziwe obietnice, dające przyszłość, nawet jeśli wymaga to poświęceń. Ten kto wybrał Boga, również w starości ma przed sobą przyszłość bez końca i bez zagrożeń. Benedykt XVI.

Ważne jest, żeby dobrze wybrać, nie zmarnować przyszłości. Pierwszym podstawowym wyborem musi być Bóg - Bóg, który się objawił w swoim Synu Jezusie Chrystusie, a w świetle tego wyboru, który jednocześnie zapewnia nam towarzystwo w drodze, towarzystwo niezawodne, które nigdy nas nie opuszcza, w świetle tego wyboru stają się widoczne kryteria umożliwiające kolejne konieczne wybory. Benedykt XVI.

Zakłada się, że człowiek młody jest dobry i wielkoduszny. Uosobieniem dobroci jest Jezus Chrystus. Jezus, którego znacie lub którego szuka serce. On jest Przyjacielem, który nigdy nie zdradza, wiernym aż po dar życia na krzyżu. Pozwólcie się zdobywać Jego miłości! Rozpłyń się jak lód, stając przed Jezusem, bo tylko On może uwolnić od lęku i obaw oraz spełnić oczekiwania. On oddał za nas życie, za każdego z nas. Czyż mógłby zawieść wasze zaufanie? Czyż mógłby prowadzić was złymi drogami? Jego drogi są drogami życia, wiodą duszę na pastwiska, choć są strome i wymagają odwagi. Benedykt XVI.

Kościół liczy na was w tej niełatwej misji. Nie zniechęcajcie się w obliczu trudności i prób, jakie napotkacie. Bądźcie cierpliwi i wytrwali, pokonując swoją młodzieńczą skłonność do pośpiechu i pragnienie, żeby mieć wszystko od zaraz. Benedykt XVI.

Młodość jest szczególnym czasem nadziei, gdyż ma w stosunku do przyszłości różne oczekiwania. W młodości człowiek ma ideały, marzenia i plany. Młodość to czas dojrzewania wyborów decydujących o reszcie życia. Być może z tego powodu jest to okres stawiania z wielką siłą fundamentalnych pytań: dlaczego jestem na ziemi? Jaki sens ma życie? Jakie będzie moje życie? Jak znaleźć szczęście? Dlaczego istnieją cierpienie, choroby i śmierć? Co dzieje się po śmierci? Te pytania pojawiają się wtedy, kiedy trzeba zmierzyć się z przeciwnościami, które czasem wydają się nie do pokonania, takimi jak trudności w nauce, brak pracy, niezrozumienie w rodzinie, kryzysy w stosunkach z przyjaciółmi lub w budowaniu związku z drugą osobą, choroby lub niepełnosprawność, brak dostatecznych środków, będący konsekwencją szerzącego się obecnie kryzysu gospodarczego i społecznego. Wtedy pojawia się pytanie: skąd czerpać nadzieję i jak podtrzymywać w sercu jej płomień? Benedykt XVI.

Część III

 
Do was, młodych, którzy z naturalną niemal łatwością posługujecie się nowymi środkami komunikacji, należy zadanie ewangelizacji tego «cyfrowego kontynentu». Z entuzjazmem głoście Ewangelię waszym rówieśnikom! Znacie ich lęki i nadzieje, ich zapał i rozczarowania. Najcenniejszym darem, jaki możecie im ofiarować, jest dzielenie się z nimi Dobrą Nowiną o Bogu, który stał się człowiekiem, cierpiał, umarł i zmartwychwstał, by zbawić ludzkość. Benedykt XVI.

Każdy młody człowiek widzi w sobie początek świata. Elias Canetti.

Młodość jest jak przedmowa do książki, czasem książka co innego zawiera, nie to, co obiecywała przedmowa. Żółkowski.

Młodzież dzisiejsza nie jest inna niż dawniej. W czasach, kiedy na świecie było tylko dwóch młodych ludzi - Kain i Abel - jeden z nich był przestępcą. Lord Aberdare.

Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot. Przysłowie ludowe.

Młodym robić, mężom rządzić, starym modlić się przystoi. Powiedzenie.

Daj młodemu człowiekowi mapę do Nieba, a odda Ci ją jutro poprawioną. Fiodor Dostojewski.

Nie szukajmy odpowiedzialnych za błędy młodości, lecz przyjmijmy swoją odpowiedzialność za przyszłość. John Fitzgerald Kennedy.

Młodość jest ciężka i gorzka, jest niezgodą na świat i niezgodą na siebie, jest od początku zmaganiem się z czułością i cierpieniem. Zofia Nałkowska.

Młodość jest piękna nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, ale dlatego, że daje czas, aby je naprawić. Tristan Bernard.

Jedynie krótki czas młodości uzmysławia nam, jak mogłaby wyglądać szczęśliwa wieczność. Wiesław Myśliwski. Traktat o łuskaniu fasoli.

Młodość już taka jest, sama ustala granice wytrzymałości, nie pytając, czy ciało to zniesie. A ciało zawsze znosi. Paulo Coelho.  Weronika postanawia umrzeć.

Młodości Bóg folguje, starych błędy karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się. Ks. Jan Twardowski.

Bóg ustanowił dla każdego wieku właściwe powinności i podzielił nasze życie na odpowiednie okresy; młodemu przystoi radość, starcowi – zasępione czoło. Seneka Młodszy.

Nikt nie jest tak zabawnie arogancki, jak młody człowiek, który właśnie odkrył starą ideę i myśli, że to jego własna. Sydney Harris.

Młodość rozwiązła i niepohamowana daje starości zniszczone ciało. Cyceron.

Młodość nie jest stworzona dla przyjemności, ale dla bohaterstwa. P. Claudel.

Młody bez entuzjazmu jest jak stary bez doświadczenia. Anonim.

Dzieci są jak wosk, co się w nich wyryje, pozostaje. Horacy.

Będziesz zawsze młody, jeśli będziesz żyć uczciwie, jeść powoli, spać dostatecznie długo, pracować z zapałem, będziesz pobożny i będziesz trzymać w ukryciu swój wiek. Life Today.

Chłopiec staje się dorosły kiedy zdaje sobie sprawę, że ma nie tylko prawo mieć rację, ale i jej nie mieć. Th. Szasz.

Młode pokolenie istnieje między snem, a przebudzeniem. Stoi na ziemi przeszłości i trzyma w swych rękach nasiona przyszłości. Khalil Gibran.