Młodość

Spis treści
Młodość
Część II
Część III
All Pages
  
Nie odrzucaj od siebie Boga w młodości, aby On nie odrzucił ciebie w twej starości. Św. Albert Wielki.

Dobro rodziny i społeczeństwa zależy od chrześcijańskiego wychowania młodzieży. Św. Jan Bosko.

Świadczy się najwyższą przysługę, jeśli nie tylko strzeże się młodzież przed złem, ale skutecznie zachęca się ją do czynienia dobra, jakiegokolwiek byłaby stanu bądź pochodzenia. Św. Józef Kalasanty.

To, co uczyni cię szczęśliwym w godzinie śmierci to przestrzeganie przykazań Bożych od samej młodości. Św. Jan Bosko.

Bojaźń Boża i częste przyjmowanie sakramentów świętych, oto co w młodości czyni cuda. Św. Jan Bosko.

Młody człowiek powinien być radosny i wesoły. Radość sprawia, że dusza komunikuje się bezpośrednio z refleksem Boga. Bł. Jan XXIII.

To my powinniśmy mieć za nasz pierwszy cel troskę o młodych i nie jest dobre żadne zajęcie, które nas od tej troski odrywa. Św. Jan Bosko.

Wiekowi młodemu odpowiadają trzy podstawowe cechy charakterystyczne: wesołość, mądrość, siła wyrażona odwagą i godnością. Bł. Jan XXIII.

Jedyny sposób na zbawienie biednej młodzieży to wychowywać ją w religii, a więc chrystianizować społeczeństwo. Św. Jan Bosko.

Dobrze by było, aby młodzi brali pod uwagę przeszłość. W rzeczywistości chodzi o wielkie doświadczenie. Bł. Jan XXIII.

Niektórzy uczniowie są jak gąbka, wchłaniają wszystko. Inni są jak lejki, tyle ile wchodzi, tyle wychodzi. Inni jeszcze jak filtry, przepuszczają wino, a zatrzymują moszcz. Inni wreszcie są jak łopata do wiania zboża, zatrzymują ziarno, odrzucając plewy. Św. Bernard.

Całe życie poświęciłem młodzieży, przeświadczony, że od jej zdrowego wychowania zależy szczęście narodów. Św. Jan Bosko.

Wychowanie młodego człowieka za pośrednictwem Maryi ma trwały wpływ na jej życie. Maryja będzie dla niego prawdziwym bodźcem do wychodzenia ze zła. Imię Maryi w jego sercu będzie zawsze wywoływać drżenie miłości. Św. G. Eymard.

Maryja kocha młodzież, a więc kocha i błogosławi tych, którzy o nią dbają. Św. Jan Bosko.

Wystarczy przypomnieć młodym, że świat istniał już przed nimi i przypomnieć starym, że świat na nich się nie kończy. Bł. Jan XXIII.

Młodzi, którzy kochają to, co im się podoba, niech nauczą się kochać i to, co podoba się im mniej. Św. Jan Bosko.

Młodzi winni okazywać szacunek dorosłym i darzyć ich zaufaniem i chociaż z natury szukają nowości, to jednak niech należycie szanują godne pochwały tradycje. Sobór Watykański II.

Młodzi, życie chrześcijańskie ma swoją tajemnicę, aby uczynić was silnymi i radosnymi, aby nadać waszemu głosowi melodyjności, waszemu duchowi entuzjazm, a miłości szczęście. Paweł VI.

Młodość, brana wyłącznie pod względem wieku, jest czymś płynnym i ulotnym, dlatego przesadne jej chwalenie zakrawa na próżność lub kpinę. Jeśli bierze się pod uwagę duchowe znaczenie tego szczęśliwego wieku, jakim jest młodość, byle by była autentycznie przeżywana. To, co zajmuje uwagę, jest korelacja - znikoma i wystawiona na niebezpieczeństwa, lecz osobliwa i pełna wielkodusznej nadziei - pomiędzy pędem do życia, co z przyrodzoną siłą otwiera się na wołanie i potrzeby najszlachetniejszego przeznaczenia ludzkiego a dynamiczną mocą Ducha Świętego, z którego Kościół bez przerwy czerpie swoją młodość, wierność wobec siebie samego oraz żywotną - przy zachowaniu tej wierności - zdolność tworzenia. Ze spotkania człowieka, w ciągu tych bardzo ważnych lat kwitnącej i bujnej młodości, z Kościołem, zawsze duchowo młodym, koniecznie wyrasta dla obu stron wyborna radość i płodna w dobro nadzieja. Paweł VI.

Mamy rację, by zaufać chrześcijańskiej młodzieży, bo o to szczególnie chodzi. Nie zabraknie jej w Kościele, jeśli znajdzie w nim wielu ludzi starszych, którzy będą umieli ją należycie zrozumieć, kochać, prowadzić i przygotować do przyszłych zadań, przekazując jak najwierniej wiecznotrwałą Prawdę. Paweł VI.

Niech Najświętsza Maryja Panna nauczy was, młodzi przyjaciele, rozeznawać wolę niebieskiego Ojca wobec waszego życia. Jan Paweł II.

Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja. To wewnętrzne ja jest bardzo bogate, bogate w możliwości w jednym i w drugim kierunku, w kierunku dobra i w kierunku zła. Jan Paweł II.

Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście. Jan Paweł II.

Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami. Jan Paweł II.

Ludzkość potrzebuje świadectwa młodych, głoszących z mocą i entuzjazmem swoją wiarę w Boga. Jan Paweł II.

Chociaż nie jestem wśród was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej - to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to troska o was. Właśnie dlatego, że od was zależy jutrzejszy dzień. Jan Paweł II.

Młodość jest piękna i trudna. Może właśnie dlatego jest piękna, że jest trudna. Jan Paweł II.

Jezus jest Przyjacielem, który nigdy was nie opuszcza. On zna każdego z osobna, osobiście; zna was po imieniu, idzie za wami, towarzyszy wam, kroczy z wami każdego dnia; bierze udział w waszych radościach i pociesza was w chwilach bólu i smutku. Jezus jest Przyjacielem, bez którego nie można się obejść, kiedy już spotkało się Go i zrozumiało się, że On nas kocha i chce być przez nas kochany. Jan Paweł II.

Wokół was rozbrzmiewa wiele słów, ale tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają wytarciu z biegiem czasu, ale pozostają na wieki. Jan Paweł II.

Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja. To wewnętrzne ja jest bardzo bogate, bogate w możliwości w jednym i w drugim kierunku, w kierunku dobra i w kierunku zła. Jan Paweł II.

Zasadnicze pytanie w życiu dotyczy tego, kto, do kogo się udać, za kim pójść, komu zawierzyć swoje życie. Jan Paweł II.

Wasza młodość pełna jest obietnic, podobnie jak drzewo osypane kwiatami na wiosnę zapowiada obfitość owocu w kolejnych porach roku. Wobec was nie można stracić nadziei, nie można nie oczekiwać z zaufaniem i niecierpliwością pełnego dojrzewania wielu cnót, zalet, którymi obdarzyła was sama natura, a które ubogacił Duch Święty czyniąc was mocą chrztu świętego. Jan Paweł II.Cytaty

Prawdziwa wspólnota braterska, pogodna i otwarta na innych, ułatwia każdemu naturalny rozwój emocjonalny. Braterska postawa wymaga ciągłego wyrzeczenia się miłości własnej oraz oddania się, które sprzyja prawdziwym i głębokim przyjaźniom.(171.3)

Nowość Wydawnictwa Serafinzobacz
w księgarni:
www.e-serafin.pl

 

Seminarium żywej wiary.
Kerygmat dla każdego

Celem tego małego kompendium jest wprowadzenie czytelnika w osobiste przeżycie najważniejszych prawd wiary katolickiej. Książeczka może stanowić osobistą pomoc do codziennej, czterdziestodniowej modlitwy medytacyjnej albo materiał pomocniczy do przeprowadzenia kerygmatycznych rekolekcji ewangelizacyjnych w parafiach bądź różnych grupach przykościelnych.

 

Głos Ojca Pio

więcej w portalu:
www.glosojcapio.pl

 

Numer 94
lipiec/sierpień 2015

DBAJ O CIAŁO!
PIELĘGNUJ DUCHA!

Jak ryby w wodzie. Rozmowa z psychologiem Piotrem Kwiatkiem OFMCap

Co robić, żeby żyć zdrowo? – Mateusz Roman Hinc OFMCap

Mój trener św. Paweł
 

Kapucyni piszązobacz
w księgarnii:
www.e-serafin.pl

 

Koptowie. Staliśmy się śmieciem tego świata

Książka jest owocem dwuletniego pobytu autora w Kairze, gdzie poznał ludzi związanych z Kościołem Koptyjskim. Wprowadzili go oni w niezwykły świat chrześcijaństwa, które pomimo nieustających prześladowań i przeciwności trwa i rozwija się nad Nilem. Jego początki, jak z dumą podkreślają egipscy wyznawcy Chrystusa, sięgają czasów samej Ewangelii.

 

Logowanie