Kościół od wieków wielką wagę przywiązywał do kultu świętych. Kiedy pojawiały się zastrzeżenia dotyczące niektórych aspektów takiej czci, usilnie bronił tego kultu, wyjaśniając jego podstawy teologiczne oraz związek z nauką wiary. Wprowadzał dyscyplinę w formach kultu, zarówno liturgicznych, jak i ludowych. Podkreślał rolę dawania świadectwa o Chrystusie tak wielu wspaniałych uczniów i uczennic Pana w życiu prawdziwie chrześcijańskim.

W parafii pw. św. Augustyna we Wrocławiu żywy jest kult jednego ze świętych - ojca Pio z Pietrelciny. Sięga on nawet poza granice parafii. W szerzeniu tego kultu pomaga istniejąca w parafii Grupa Modlitwy Ojca Pio. W kościele znajduje się obraz i relikwie świętego stygmatyka, przy których wierni zostawiają  kartki z intencjami za wstawiennictwem świętego. Każdego 23 dnia miesiąca celebrowana jest Msza św. z okolicznościową homilią, odprawiana w intencjach dziękczynno-błagalnych zanoszonych przez czcicieli Świętego Kapucyna. W liturgii biorą udział nie tylko parafianie, ale i sympatycy św. ojca Pio z całego Wrocławia. W poniedziałki odbywa się specjalne nabożeństwo ku czci świętego. Rozprowadzany jest dwumiesięcznik poświęcony duchowości świętego pt. Głos Ojca Pio. Parafianie kilka razy mieli okazję pielgrzymować do grobu ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Co roku organizowana jest Niedziela z Ojcem Pio, na której wygłasza kazania jeden ze znawców duchowości ojca Pio z Polski.

Tegoroczną Niedzielę z Ojcem Pio poprowadził asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio,  br. Tomasz Duszyc OFMCap. Miała ona na celu duchowe przygotowanie parafii do peregrynacji po domach relikwii św. Pio z Pietrelciny. Od pewnego czasu wielu parafian zwracało się z prośbą do proboszcza br. Edwarda Krygera OFMCap o udostępnienie relikwii ojca Pio do prywatnego kultu wiernych. Pozytywną odpowiedzią na tę prośbę jest możliwość wzięcia relikwiarza do swojego mieszkania na jedną dobę. To nowa forma kultu św. ojca Pio w parafii. Do relikwiarza, który znajduje się w specjalnym etui, dołączony jest modlitewnik oraz Kronika Peregrynacji. W niej parafianie przyjmujący pod swój dach św. ojca Pio w znaku relikwii, mogą zapisywać swoje świadectwa, przeżycia i refleksje. Podczas modlitwy wiernych na Mszach św. w kościele parafialnym, dołączane jest wezwanie za dom, w którym obecnie „gości” ojciec Pio.

Zainteresowanie pielgrzymowaniem relikwii Świętego na terenie parafii jest bardzo duże. Wierni pragnący wziąć do siebie relikwie muszą zgłosić się na furtę domu zakonnego kapucynów i ustalić datę peregrynacji. Oczekiwanie na przyjęcie relikwiarza trwa obecnie do kilku miesięcy. W relikwiarzu znajduje się fragment bandaża, którym ojciec Pio miał opatrywane stygmaty. Parafianie przyjmujący pod swój dach relikwie Stygmatyka z San Giovanni Rotondo mają okazję do wspólnej dłuższej modlitwy. Niejednokrotnie rodziny po raz pierwszy wspólnie mogą zebrać się na modlitwie w mieszkaniu. Tak jak za życia, tak i teraz św. ojciec Pio mobilizuje do jednej z podstawowych praktyk chrześcijanina, do modlitwy.

Peregrynacja czyli wędrówka albo pielgrzymka, to jedna z parafialnych inicjatyw trwającego w Kościele katolickim Roku Wiary. Ufamy, że taka forma świętych obcowania, o której przypominamy sobie co niedzielę recytując mszalne Credo, pomoże parafianom przybliżyć się do tego artykułu naszej wiary. Sobór Watykański II przecież naucza: „Nasze obcowanie z mieszkańcami Nieba, nie tylko nie zubaża kultu uwielbienia, jaki przez Chrystusa w Duchu oddajemy Bogu Ojcu, lecz przeciwnie, jeszcze bardziej go wzbogaca.” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 51).

Bracia Mniejsi Kapucyni z Wrocławia

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska