Relikwie św. Ojca Pio we Wrocławiu

Kościół od wieków wielką wagę przywiązywał do kultu świętych. Kiedy pojawiały się zastrzeżenia dotyczące niektórych aspektów takiej czci, usilnie bronił tego kultu, wyjaśniając jego podstawy teologiczne oraz związek z nauką wiary. Wprowadzał dyscyplinę w formach kultu, zarówno liturgicznych, jak i ludowych. Podkreślał rolę dawania świadectwa o Chrystusie tak wielu wspaniałych uczniów i uczennic Pana w życiu prawdziwie chrześcijańskim.

W parafii pw. św. Augustyna we Wrocławiu żywy jest kult jednego ze świętych - ojca Pio z Pietrelciny. Sięga on nawet poza granice parafii. W szerzeniu tego kultu pomaga istniejąca w parafii Grupa Modlitwy Ojca Pio. W kościele znajduje się obraz i relikwie świętego stygmatyka, przy których wierni zostawiają  kartki z intencjami za wstawiennictwem świętego. Każdego 23 dnia miesiąca celebrowana jest Msza św. z okolicznościową homilią, odprawiana w intencjach dziękczynno-błagalnych zanoszonych przez czcicieli Świętego Kapucyna. W liturgii biorą udział nie tylko parafianie, ale i sympatycy św. ojca Pio z całego Wrocławia. W poniedziałki odbywa się specjalne nabożeństwo ku czci świętego. Rozprowadzany jest dwumiesięcznik poświęcony duchowości świętego pt. Głos Ojca Pio. Parafianie kilka razy mieli okazję pielgrzymować do grobu ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Co roku organizowana jest Niedziela z Ojcem Pio, na której wygłasza kazania jeden ze znawców duchowości ojca Pio z Polski.

Tegoroczną Niedzielę z Ojcem Pio poprowadził asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio,  br. Tomasz Duszyc OFMCap. Miała ona na celu duchowe przygotowanie parafii do peregrynacji po domach relikwii św. Pio z Pietrelciny. Od pewnego czasu wielu parafian zwracało się z prośbą do proboszcza br. Edwarda Krygera OFMCap o udostępnienie relikwii ojca Pio do prywatnego kultu wiernych. Pozytywną odpowiedzią na tę prośbę jest możliwość wzięcia relikwiarza do swojego mieszkania na jedną dobę. To nowa forma kultu św. ojca Pio w parafii. Do relikwiarza, który znajduje się w specjalnym etui, dołączony jest modlitewnik oraz Kronika Peregrynacji. W niej parafianie przyjmujący pod swój dach św. ojca Pio w znaku relikwii, mogą zapisywać swoje świadectwa, przeżycia i refleksje. Podczas modlitwy wiernych na Mszach św. w kościele parafialnym, dołączane jest wezwanie za dom, w którym obecnie „gości” ojciec Pio.

Zainteresowanie pielgrzymowaniem relikwii Świętego na terenie parafii jest bardzo duże. Wierni pragnący wziąć do siebie relikwie muszą zgłosić się na furtę domu zakonnego kapucynów i ustalić datę peregrynacji. Oczekiwanie na przyjęcie relikwiarza trwa obecnie do kilku miesięcy. W relikwiarzu znajduje się fragment bandaża, którym ojciec Pio miał opatrywane stygmaty. Parafianie przyjmujący pod swój dach relikwie Stygmatyka z San Giovanni Rotondo mają okazję do wspólnej dłuższej modlitwy. Niejednokrotnie rodziny po raz pierwszy wspólnie mogą zebrać się na modlitwie w mieszkaniu. Tak jak za życia, tak i teraz św. ojciec Pio mobilizuje do jednej z podstawowych praktyk chrześcijanina, do modlitwy.

Peregrynacja czyli wędrówka albo pielgrzymka, to jedna z parafialnych inicjatyw trwającego w Kościele katolickim Roku Wiary. Ufamy, że taka forma świętych obcowania, o której przypominamy sobie co niedzielę recytując mszalne Credo, pomoże parafianom przybliżyć się do tego artykułu naszej wiary. Sobór Watykański II przecież naucza: „Nasze obcowanie z mieszkańcami Nieba, nie tylko nie zubaża kultu uwielbienia, jaki przez Chrystusa w Duchu oddajemy Bogu Ojcu, lecz przeciwnie, jeszcze bardziej go wzbogaca.” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 51).

Bracia Mniejsi Kapucyni z Wrocławia

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

XXIV Kapituła Prowincji Warszawskiej


 
 
Rozpoczęcie
 Mortuologium Wybory

 >>> Więcej filmów <<<


Kapituła Kapucynów 2015

Cytaty

Nie przywłaszczajmy sobie darów natury i łaski, jakby danych nam samym, lecz starajmy się obracać je całkowicie na pożytek ludu Bożego. (59.6)

Nowość Wydawnictwa Serafinzobacz
w księgarni:
www.e-serafin.pl

 

Porady duchowe Ojca Pio

Kierownictwo duchowe Ojca Pio nadal jest bardzo pożądane. Jego współcześni czciciele i sypmatycy chętnie sięgają po korespondencję z dziećmi duchowymi. Aby ułatwić im poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, na bazie tych listów powstał wybór porad duchowych Ojca Pio.

 

Głos Ojca Pio

więcej w portalu:
www.glosojcapio.pl

 

Numer 90
listopad/grudzień
2014

KOŚCIÓŁ TAK, BO CHRYSTUS TAK

Jestem w Kościele bo... Mówią: Krzysztof Ziemiec, s. Anna Bałchan, Tadeusz Chudecki

Elżbieta i Krzysztof Zanussi budują kościół

Katolikiem być to nie grzech - Adam Maniura
 

Kapucyni piszązobacz
w księgarnii:
www.e-serafin.pl

 

Koptowie. Staliśmy się śmieciem tego świata

Książka jest owocem dwuletniego pobytu autora w Kairze, gdzie poznał ludzi związanych z Kościołem Koptyjskim. Wprowadzili go oni w niezwykły świat chrześcijaństwa, które pomimo nieustających prześladowań i przeciwności trwa i rozwija się nad Nilem. Jego początki, jak z dumą podkreślają egipscy wyznawcy Chrystusa, sięgają czasów samej Ewangelii.

 

Logowanie