Relikwie św. Ojca Pio we Wrocławiu

Kościół od wieków wielką wagę przywiązywał do kultu świętych. Kiedy pojawiały się zastrzeżenia dotyczące niektórych aspektów takiej czci, usilnie bronił tego kultu, wyjaśniając jego podstawy teologiczne oraz związek z nauką wiary. Wprowadzał dyscyplinę w formach kultu, zarówno liturgicznych, jak i ludowych. Podkreślał rolę dawania świadectwa o Chrystusie tak wielu wspaniałych uczniów i uczennic Pana w życiu prawdziwie chrześcijańskim.

W parafii pw. św. Augustyna we Wrocławiu żywy jest kult jednego ze świętych - ojca Pio z Pietrelciny. Sięga on nawet poza granice parafii. W szerzeniu tego kultu pomaga istniejąca w parafii Grupa Modlitwy Ojca Pio. W kościele znajduje się obraz i relikwie świętego stygmatyka, przy których wierni zostawiają  kartki z intencjami za wstawiennictwem świętego. Każdego 23 dnia miesiąca celebrowana jest Msza św. z okolicznościową homilią, odprawiana w intencjach dziękczynno-błagalnych zanoszonych przez czcicieli Świętego Kapucyna. W liturgii biorą udział nie tylko parafianie, ale i sympatycy św. ojca Pio z całego Wrocławia. W poniedziałki odbywa się specjalne nabożeństwo ku czci świętego. Rozprowadzany jest dwumiesięcznik poświęcony duchowości świętego pt. Głos Ojca Pio. Parafianie kilka razy mieli okazję pielgrzymować do grobu ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Co roku organizowana jest Niedziela z Ojcem Pio, na której wygłasza kazania jeden ze znawców duchowości ojca Pio z Polski.

Tegoroczną Niedzielę z Ojcem Pio poprowadził asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio,  br. Tomasz Duszyc OFMCap. Miała ona na celu duchowe przygotowanie parafii do peregrynacji po domach relikwii św. Pio z Pietrelciny. Od pewnego czasu wielu parafian zwracało się z prośbą do proboszcza br. Edwarda Krygera OFMCap o udostępnienie relikwii ojca Pio do prywatnego kultu wiernych. Pozytywną odpowiedzią na tę prośbę jest możliwość wzięcia relikwiarza do swojego mieszkania na jedną dobę. To nowa forma kultu św. ojca Pio w parafii. Do relikwiarza, który znajduje się w specjalnym etui, dołączony jest modlitewnik oraz Kronika Peregrynacji. W niej parafianie przyjmujący pod swój dach św. ojca Pio w znaku relikwii, mogą zapisywać swoje świadectwa, przeżycia i refleksje. Podczas modlitwy wiernych na Mszach św. w kościele parafialnym, dołączane jest wezwanie za dom, w którym obecnie „gości” ojciec Pio.

Zainteresowanie pielgrzymowaniem relikwii Świętego na terenie parafii jest bardzo duże. Wierni pragnący wziąć do siebie relikwie muszą zgłosić się na furtę domu zakonnego kapucynów i ustalić datę peregrynacji. Oczekiwanie na przyjęcie relikwiarza trwa obecnie do kilku miesięcy. W relikwiarzu znajduje się fragment bandaża, którym ojciec Pio miał opatrywane stygmaty. Parafianie przyjmujący pod swój dach relikwie Stygmatyka z San Giovanni Rotondo mają okazję do wspólnej dłuższej modlitwy. Niejednokrotnie rodziny po raz pierwszy wspólnie mogą zebrać się na modlitwie w mieszkaniu. Tak jak za życia, tak i teraz św. ojciec Pio mobilizuje do jednej z podstawowych praktyk chrześcijanina, do modlitwy.

Peregrynacja czyli wędrówka albo pielgrzymka, to jedna z parafialnych inicjatyw trwającego w Kościele katolickim Roku Wiary. Ufamy, że taka forma świętych obcowania, o której przypominamy sobie co niedzielę recytując mszalne Credo, pomoże parafianom przybliżyć się do tego artykułu naszej wiary. Sobór Watykański II przecież naucza: „Nasze obcowanie z mieszkańcami Nieba, nie tylko nie zubaża kultu uwielbienia, jaki przez Chrystusa w Duchu oddajemy Bogu Ojcu, lecz przeciwnie, jeszcze bardziej go wzbogaca.” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 51).

Bracia Mniejsi Kapucyni z Wrocławia

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

Cytaty

Bardzo wielkie znaczenie ma kształtowanie świadomości o konieczności modlitwy osobistej. Dlatego każdy brat, gdziekolwiek przebywa niech codziennie wyznaczy sobie odpowiednią ilość czasu na modlitwę myślną, na przykład pełną godzinę.(53.2)

Nowość Wydawnictwa Serafinzobacz
w księgarni:
www.e-serafin.pl

 

Przeżyłam łagry. Wspomnienia polskiej nauczycielki z Polesia

Wspomnienia Kazimiery Rafalskiej stanowią ważne świadectwo gehenny Polaków w Rosji Sowieckiej w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po niej. Gdyby nie stan wojenny w 1981 roku, autorka nie zdecydowałaby się na opisanie swoich przeżyć. Na szczęście zrobiła to, i to w sposób doskonały, bowiem opis jej doświadczeń znakomicie trafia do czytelnika, wzbudzając jego empatię.

 

Głos Ojca Pio

więcej w portalu:
www.glosojcapio.pl

 

Numer 94
lipiec/sierpień 2015

DBAJ O CIAŁO!
PIELĘGNUJ DUCHA!

Jak ryby w wodzie. Rozmowa z psychologiem Piotrem Kwiatkiem OFMCap

Co robić, żeby żyć zdrowo? – Mateusz Roman Hinc OFMCap

Mój trener św. Paweł
 

Kapucyni piszązobacz
w księgarni:
www.e-serafin.pl

 

Teściowie i młodzi.
Jak to ma działać?

Teściowie i młodzi to temat ważny, nierzadko budzący ogromne emocje. Zastanawiamy się nie raz i nie dwa, jak to ma działać.
Książka, zawierająca fachowe porady poparte licznymi przykładami z życia rodzin, może pomóc i teściom, i młodym małżonkom tak ukształtować relacje, aby jakaś niespodziewana bomba nie wysadziła im rodziny.

 

Logowanie