W Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5) odbędzie się 12 maja 2010 roku kolejne Sympozjum Duchowości Honorackiej. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem "Duchowość Seraficka".

Organizatorami sympozjum są: Centrum Duchowości "Honoratianum", Konferencja Rodziny Honorackiej i Sekcja Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W części przedpołudniowej, która rozpocznie się o godzinie 9.00, wystąpią: ks. prof. Stanisław Urbański (UKSW), dr Roman Majeran (KUL), br. Wiesław Block OFMCap (Antonianum), br. Juliusz Pyrek OFMCap (CDH).

W samo południe w kościele pokamedulskim na Bielanach rozpocznie się Msza Święta pod przewodnictwem Prymasa seniora Polski kard. Józefa Glempa.

Część druga sympozjum rozpocznie się o godzinie 14.15 a swoje prelekcje przedstawią siostry ze zgromadzeń habitowych - s. Antonella Gawlik CSSF i s. Ancilla Stasiowska - i bezhabitowych - Elżbieta Chychłowska WJ i Julia Wąsala WNO.

Dokładny plan sympozjum:

  Sympozjum Duchowości Honorackiej "DUCHOWOŚĆ SERAFICKA" - 12 maja 2010 r. 
 9.00 Rozpoczęcie sympozjum 
 9.10 Nurty duchowości katolickiej w Europie na przełomie XIX i XX wieku
 Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, UKSW, Warszawa
 
 9.40 Chóry aniołów w teologii średniowiecznej od Pseudo-Dionizego Areopagity do św. Bonawentury
 Dr Roman Majeran, KUL JP II, Lublin
 
 10.10 Idea „serafickości” Franciszka z Asyżu we wczesnej tradycji hagiografii Franciszkańskiej
 Br. dr Wiesław Block OFMCap, Prof. Antonianum, Rzym
 
 10.50 Duch seraficki w rozumieniu bł. Honorata Koźmińskiego
 Br. mgr lic. Juliusz Pyrek OFMCap, CDH, Zakroczym
 
 11.20 Dyskusja 
 12.00 MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem J. Em. Kard. Józefa Glempa 
 13.15 Przerwa obiadowa 
 14.15 Seraficki duch Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
 S. Antonella Gawlik CSSF, Kraków
 
 14.45 Uwielbienie Boga motywem troski Sióstr Westiarek Jezusa o przyozdabianie świątyń
 Elżbieta Chychłowska WJ, Podkowa Leśna
 
 15.15 Duch świętego zapału w życiu i pismach wybranych postaci zgromadzeń honorackich
 Julia Elżbieta Wąsala WNO, Otwock
 
 15.45 Seraficka miłość Boga i bliźniego w duchowości Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek
 S. Ancilla Stasiowska CMBB, Kraków
 
 16.15 Dyskusja 
 16.45 Zakończenie sympozjum 

Warszawa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aula Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5

Sekretariat ds. informacji
Prowincji Warszawskiej Kapucynów