Wielki Tydzień to szczególny czas dla każdego chrześcijanina. W tym czasie kontemplujemy najważniejsze tajemnice wiary z naszego Zbawienia, które dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa: Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie dla nas. Święte Triduum to czas, kiedy Matka Kościół pozwala nam w bardzo spokojny sposób zastanowić się i zatrzymać nad tymi wydarzeniami, które przecież zmieniły historię świata, zmieniły również naszą historię. Wierzymy również, że tajemnice zbawienia tym różnią się od wydarzeń  historycznych, że te drugie możemy jedynie wspominać, tajemnice zbawienia dokonują się tymczasem wówczas gdy człowiek otwiera się na miłość Boga, mogą więc również dokonać się w Tobie dzisiaj.
 
Biuro Prasowe Kapucynów

Zapraszamy do wysłuchania homilii ze świętego Triduum, które zostały wygłoszone w kościele Bracia Mniejszych Kapucynów, w Krakowie Olszanicy w kwietniu 2010 r.

1)    Wielki Czwartek – br. Paweł Kurysz OMFCap2)    Wielki Piątek – br. Mateusz Hinc OFMCap3)    Wigilia Paschalna – br. Paweł Teperksi OFMCap